Clubregels

Clubregels Seikukan JKA Karate Center

Gelieve dit document aandachtig te lezen zodat je op de hoogte bent van de werking van onze karate club.
Voor alle verdere info zie ons Huishoudelijk Reglement.


Missie en beleid

Seikukan betekent ‘Huis van de Rechtschapen Weg’. De nadruk ligt op SEI, ‘correctheid’, een belangrijke waarde in onze benadering.
Wij beschouwen karate niet als sport, maar als krijgskunst. Dit is een essentieel verschil.

Meer info kan je hier terugvinden.


Kernwaarden en jeugdbeleid

Seikukan werd opgericht in 1994 en is vandaag één van de grootste clubs binnen JKA Vlaanderen. Het aantal leden is verdeeld in ongeveer 50% jeugd van 6 tot 12 jaar en 50% volwassenen vanaf 13 jaar tot onbeperkt! 
Seikukan zorgt ook voor een familiegevoel. Tal van beoefenaars zullen beamen dat onze karate een manier van leven wordt, hetgeen mooi past in de Japanse bushido, een totaalbenadering van de krijgskunst als onderdeel van het leven. Wij willen karakter en technische vaardigheid ontwikkelen. 

In ons kernwaarden en jeugdbeleidsdocument staat onze benadering volledig uitgeschreven en kan je hierover meer lezen!

Om onze kernwaarden en ons jeugdbeleid kracht bij te zetten, hebben we een gedragscode voor zowel ouders als kinderen.
Die kan je hier terugvinden.


Privacybeleid 

Seikukan JKA Karate Antwerpen heeft als doel de organisatie, de verspreiding en promotie van de traditionele JKA Shotokan karate stijl in al zijn vormen. 
Dit betekent dat wij een bescheiden verscheidenheid aan persoonlijke gegevens bezitten van onze aangeslotenen, en dit zowel van volwassenen als kinderen.
Privacy is een grondrecht van personen. Ook de privacy van de gegevens van onze aangeslotenen (leden, instructeurs, ouders, bestuursleden,… ) vereist afdoende bescherming.
Vanuit de club nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden. Dit door het nastreven van de nieuwe GDPR privacy wet.
Hierdoor is de club zelf verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de persoonsgegevens die we verwerken en dienen we de ‘spelregels’ te volgen. Dit document probeert bondige antwoorden te bieden op de meest pertinente vragen.  Wij streven naar een doordacht en afdoende gegevensbeheer.

JKA logo