Over de club

Ontstaan en betekenis

Seikukan JKA Karate Center Antwerpen werd in 1994 opgericht en is uitgegroeid tot één van de grootste Shotokan Karate clubs binnen JKA Vlaanderen.
Onze club geniet een zeer goede reputatie op nationaal en internationaal vlak. Ze is alom gekend voor de goede en sociale sfeer maar ook voor haar techniciteit en discipline.

Wij zijn dan ook fervente aanhangers van de traditionele JKA Shotokan stijl. Seikukan JKA Karate Center Antwerpen bestaat uit gedreven karateka’s die op vrijwillige basis de club mee draaiende houden. Voor de naam van de club werd SEIKUKAN gekozen. De naam wordt geschreven met kanji karakters die zorgvuldig door Kazuhiro Sawada sensei (7de DAN JKA) werden gekalligrafeerd. 

SEI of MAKOTO
Dit letterteken betekent waarheid, geloof, trouw, openhartigheid, vertrouwen, eerlijkheid. Dit stelt voor dat eerlijkheid primeert in jouw persoonlijke levensfilosofie.

KU of KARA
Ku ook gelezen als Kara, welke het eerste kanji-teken is van het woord Karate, betekent ‘leeg’. Dit symbool verwijst naar de praktijk van het Shotokan karate.

KAN
Deze Japanse term betekent ‘huis’ en verwijst naar de school, club of vereniging.

Seikukan clublogo   Ons geregistreerd Club Logo:

Voor het clublogo kozen we de derde stand uit de kata “Chinte“.

Aan onze clubleden vragen we om het embleem op de linkerzijde van de karate gi-vest te dragen.
Je kan het embleem bekomen via het secretariaat.

Seikukan betekent: “De Karateclub van de openhartigheid.” Of vrij vertaald: “De Karateclub van de rechte weg.
Onze clubnaam verwijst ook naar de tweede Dojo Kun (martiale gedragscode) regel: “Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru  Koto“, wat letterlijk betekent : “Ten eerste! Wees betrouwbaar en oprecht.

Alle trainingen staan onder deskundige leiding van officieel erkende JKA instructeurs! (lijst)

Erkende Sprtclub 2022

 

Bovendien is onze club ook erkend als Antwerpse sportclub.
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten.
Wat dat juist inhoudt voor ons en voor jullie, kan je in dit document lezen: officiële erkenning.

Verder willen we met onze club een veilig sportklimaat uitbouwen en hechten we belang aan het waken over de
individuele integriteit van elke betrokkene, alsook die integriteit te blijven respecteren.
Een meer uitgebreide uitleg kan je op de website van VKF vinden.
Wij als club ondertekenden hiervoor alvast het ‘integriteitscharter‘.
Integriteitscharter