GDPR

General Data Protection Regulation

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Seikukan Antwerpen kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je deze zelf aan Seikukan Antwerpen verstrekt. Seikukan Antwerpen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoon en e-mail)
 • Geboortegegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Trainingsgegevens (aanwezigheden)
 • Graduatiegegevens (examenresultaten)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer (om door te geven aan de VKF)

Foto’s nemen of filmpjes maken is een verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving is dus ook van toepassing op het nemen van foto- en beeldmateriaal. De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden gegeven. Sfeerbeelden en gerichte beelden genomen tijdens clubactiviteiten kunnen gebruikt worden voor rapportage en promotionele doelen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@seikukan.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we je gegevens nodig hebben:

Seikukan Antwerpen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over de activiteiten van Seikukan Antwerpen, JKA Vlaanderen of VKF
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren

Seikukan Antwerpen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze sportfederatie.

Hoelang we je gegevens bewaren:

Seikukan Antwerpen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Delen met anderen:

Seikukan Antwerpen verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, in het kader van subsidieaanvragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van district Antwerpen (bv erkenning sportclub e.d.).

Cookies, of vergelijkbare technologieën, die wij gebruiken:

Seikukan Antwerpen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Op deze site staan wel deelknoppen voor sociale medianetwerken (Facebook, Instagram, Youtube). De code achter deze knoppen plaatst, bij gebruik, een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben daar geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. 

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@seikukan.be. Seikukan Antwerpen zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Seikukan Antwerpen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seikukan.be. Seikukan Antwerpen zal zo snel mogelijk reageren.